Previous Page  12 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 94 Next Page
Page Background

BÅRD BREIVIK

Bergen 1948 - Oslo 2016

«Anekdote» sent 1980-tallet

Diabas, HØYDE 52 cm BREDDE 73 cm DYBDE 57 cm

Unikat

PROVENIENS Privat samling, Bergen

Bård Breivik var en av våre fremste billedhuggere. I løpet av

kunstnerskapets mange tiår utforsket Breivik både formale

og filosofiske spørsmål med like mengder grundighet og

vilje til eksperimentering. I den omfattende publikasjonen

«I’d Love The Key To The Master Lock», som utkom kort

tid etter Breiviks død i 2016, møter man en kunstner med

en utpreget interesse for antropologiens spørsmål, ikke

minst med tanke på hvordan bestemte kunstneriske former

henger sammen med kulturene de springer ut fra.

«Anekdote» er trolig laget i tiden rundt Breiviks

Festspillutstilling i Bergen i 1988 og er utført i samme type

svart diabas som var så fremtredende i denne utstillingen.

150 000 - 180 000 / €15 600 - 18 800

5