Previous Page  2 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 94 Next Page
Page Background

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende

auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 146 år vært en av de aller betyde-

ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle

gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for

virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste

ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i

Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard

Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-

midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist.

Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger,

vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje

generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er

landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

Å P N I N G

Tirsdag 4. oktober

V I S N I N G

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N

Tirsdag 11. oktober kl. 18.00

Tordenskiolds gate 5

5. oktober

6. oktober

7. oktober

8. oktober

9. oktober

10. oktober

18.00 - 20.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

12.00 - 17.00

12.00 - 17.00

11.00 - 17.00