Previous Page  7 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 94 Next Page
Page Background

FOKUS PÅ FOTO

Vi ville ønske et fotomuseum hjertelig velkommen til Oslo. Inntil videre kan

du se og kjøpe god fotokunst hos oss i Blomqvist Kunsthandel.

Her i Tordenskiolds gate ser vi klare indikasjoner på at fotografiet omsider er

etablert, både som viktig nyere kunsthistorie og som kunst det er interesse for

i markedet.

Høsten 2015 stilte det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg spørsmålet: «Is

photography the best deal in the art market?» Etter å ha analysert tall fra de

siste ti årene konkluderte man med at fotografi må regnes blant de beste

investeringene man kan gjøre for øyeblikket. De sterkeste verkene er frem-

deles underpriset både i første og annenhåndsmarkedet, og mulighetene for

å gjøre gode kjøp er derfor absolutt til stede.

Også i det norske markedet ser vi en økende interesse for fotokunst av

høy kvalitet. På vårens siste auksjon ble Per Manings ikoniske bilde av selen

“Oscar” solgt for rekordpris. I februar ble utstillingen

Kåre Kivijärvi – «Min

verden er en annen»

vist i Blomqvist Kunsthandel – og ga oss salgsrekord for

en utstilling med fotokunst. Vi ser at interessen for fotografi er økende både

hos private samlere og o’entlige institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Til høstens auksjon er vi derfor glade for å kunne inkludere en rekke sterke

verk av viktige norske fotokunstnere. Per Manings “Leo” er kanskje enda

mer ikonisk enn “Oscar”, AK Dolvens “1.15 am north” er kjent fra kunstnerens

Festspillutstilling i Bergen i 2004 mens Tom Sandbergs “Untitled (Fly)” fra

2001 også er blant klassikerne innen norsk fotokunsthistorie.

Neste år presenterer vi dessuten i samarbeid med Strømholm Estate en

salgsutstilling med et eksklusivt utvalg verk av den svenske fotografen

Christer Strømholm. Utstillingen vil kunne fungere som en introduksjon til en

viktig nordisk fotograf som kanskje ikke er like godt kjent for et stort publikum,

men som vi mener fortjener en økt oppmerksomhet.

Denne høsten presenterer vi, i samarbeid med Arnold Haukeland Samling,

en utstilling med den norske modernistens skulpturer og modeller i stor-

format. Utstillingen viser mindre eksempler på Haukelands eksperimentelle

side som kunstner, samt større modeller til kunstnerens velkjente o’entlige

skulpturer. Denne siste kategorien verk fungerer som en oversikt over

Haukeland som urbanist, og som en påminnelse om hans viktige og synlige

tilstedeværelse i så mange norske byrom. Kanskje er dette siste gang, i hvert

fall på en god stund, at det vil være mulig å se disse arbeidene samlet.

Auksjonen er presentert her, og vi ser at utvalget er svært godt med tanke

på samtidskunsten. Samtidig finnes svært ettertraktede moderne verk, som

Andy Warhols portrett av Dronning Margrethe II og, ikke minst, Synnøve

Anker Aurdals billedvev “Solen” som, blant annet ble vist som en del av ut-

stillingen da kunstneren representerte Norge ved Biennalen i Venezia i 1982.

Sistnevnte er en svært sjelden mulighet til å sikre seg en moderne klassiker

som også er et høyaktuelt verk i lys av dagens kunst.

Neste auksjon er 15. november og vi har fremdeles muligheter for å ta inn

moderne og eldre kunst til denne auksjonen.

Foreløpig håper vi denne katalogen vil glede og inspirere.

Vi ser frem til å se dere her. Auksjon 11.oktober kl 18.00 og visning fra

4. oktober.

Vennlig hilsen

ANNA T. HAMMER

Daglig leder

Blomqvist Kunsthandel