Previous Page  3 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 94 Next Page
Page Background

B LOMQV I S T K U N S T H A N

T

ORDENSKIOLDS

GATE

5, 0160 O

SLO

D

AGLIG

LEDER

: A

NNA

T

HORUD

H

AMM

KUNST

@

BLOMQVIST

.

NO

TELEFON 22 70 87 70

WWW

.

BLOMQVIST

.

NO

Samtid og Moderne

Foto: Trond Andersen

Design: AM

Trykk/repro: Retail Production

Nordea Bank, Postboks 1166 Sentrum, 0107 O

Bankkonto: 6005.06.50823

IBAN NO 5960050650823

SWIFT: NDEANOKK

F.nr

. NO 913111761 MVA

M Å L , F O R KO R T E L S E R

Alle oppgitte mål er omtrentlige.

Signert

Verket er signert av kunstneren. Der verket ikke er signert skriver vi

ingenting, det er mer og mer vanlig at kunstnere velger å ikke signere sine verk.

Blomqvist står allikevel inne for at bildet er malt av angitte kunstner.

d. sst.

Død samme sted

FRANS WIDERBERG

«Beskyttere» 1993

Kat. nr. 23

R E F E R A N S E L I T T E R AT U R

Aamold

Svein Aamold: ”Arnold Haukeland - Liv og verk” upublisert

magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992

Feldmann Schellman

Frayda Feldman og Jörg Schellmann: ”Andy Warhol

Prints” catalogue raisonné 1962-1987, USA 2003

CMB

Cecilie Malm Brundtland: ”Fra flukt til konfrontasjon. Et bidrag til forståelse

av Knut Roses billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994”, upublisert

magistergradsavhandling, del 2, Oslo 1995